Happiness@Work CEO Meetup #5

Jak budovat "lidské firmy" a šťastná pracoviště", připravená na budoucnost.


18. června 2020, 13:00-18:00
- pokud nezasáhnou nová omezení vzhledem ke #covid19

Potkáme se v Praze, místo upřesníme

3 900,- Kč bez DPH

max. 20 účastníků
CEOs a majitelé či majitelky firem


Zveme Vás

na 5. setkání Happiness@Work CEO Meetup, které je organizováno exkluzivně pro ředitele a majitele firem (a odpovídajících pozic) s cílem diskutovat a sdílet zkušenosti a otázky, které se vztahují k rozvoji firemních kultur, rozvoji zaměstnanců, budování "happy workplaces", nových způsobů řízení firem a podobně a dalších témat.

Účastníci tak mají šanci sdílet a disktuovat tato témata ve společnosti ostatních na stejné úrovni a společně se tak dívat na tato témata
z pohledu TOP managementu, který je hodně odlišný od pohledů HR, či zaměstnanců samotných.


Téma

Na základě doporučení hostů minulého setkání se na nyní budeme věnovat tématu KMENOVÉHO VŮDCOVSTVÍ a odpovídajícím způsobům rozvoje firemní kultury tímto směrem.

Každou firmu, ať chceme či ne, tvoří jeden či více kmenů. Na kmenovém vůdci záleží, jak bude kmen vypadat, jaké bude mít hodnoty, jak loajální budou jeho členové a jaké výkony budou podávat.

Úroveň kmene se utváří jazykem, kterým o sobě mluví a chováním k ostatním členům kmene.

Pokud je pro vás téma či koncept kmenového vůdcovství neznámé, doporučujeme k přečtení knihu Zrození kmenového vůdce.

Host

Jako host, který toto téma přiblíží ze své zkušenosti a uvede tak následnou diskusi a sdílení všech zúčastněných, bude Michal Beránek, spolumajitel a náčelník OpenOne, kde tyto principy žijí již několik let.

Diskuse

Zbytek času bude věnován především diskusím a sdílení mezi účastníky setkání, případně rozvedení dalších myšlenek, které z úvodní přednášky vyplynou. 


S kým se potkáte?

Michal Beránek


Náčelník kmene
OpenOne

Adam Kolesa


CEO
MALL Pay

Michal Pachlopník


Director
ARTIN

David Vrba

ex-CEO
3M, Infopreneur

Martin Šafařík

Partner
Happiness@Work

Michael Dostálek


General Manager
Busch výroba CZ

Ondřej Krátký


CEO
Liftago

Tomáš Páral


CEO
MoroSystems

Blake Wittman

Co-owner
GoodCall

Michal Šrajer

Partner & CHO
Happiness@Work

Tomáš Frkal


Managing Director
Process Solutions

Václav Kurel


CEO
Benefit Plus

Babeta Schneiderová

CEO, Bohemia Hotels&Hostels

Roman Zelenka

CEO
ZELENKA Translations

Jiří Helán

Co-founder
KROUPAHELÁN advokátní kancelář

Alexandra Lemerová

CEO
Personal Connect

Jiří Tonar


Managing Partner
Projectman.cz

Vratislav Zima

CEO
Synetech, AppParade

Jan Kaštura


CEO & Founder
INVENTI

Marek Mach


Co-founder
INVENTI

Tomáš Tuček


CEO
Joyful Craftsmen

Lukáš Cypra

Partner
Happiness@Work


Podívejte se na atmosféru minulého setkání a kdo byli jeho účastníci na CEO Meetup #4. Vše se odehrálo v prostorách INVENTI