Upgrade firemní kultury

Pomůžeme vám s rozvojem firemní kultury, aby se stala vaší strategickou výhodou.


Pokud chcete budovat firmu, která dosáhne velkých výsledků a zároveň se v ní lidé budou cítit skvěle, jste na správném místě.

Máme více než 12 let zkušeností s budováním skvělých firemních kultur. Součástí našeho týmu je první Chief Happiness Officer v ČR. Opíráme se o osvědčenou metodiku Design Thinking. Dokážeme přinést relevantní inspiraci z firem od nás i ze zahraničí a vše opřít o solidní vědecké výzkumy. To vše rádi využijeme, aby se firemní kultura stala strategickou výhodou i pro vaši firmu.


Možnosti spolupráce

Upgrade firemní kultury není otázkou pár workshopů, nebo několika týdnů. Při těchto projektech vždy uvažujeme o dlouhodobější spolupráci, která může trvat 3-4 měsíce, nebo i několik let s různou intenzitou.

Projekt kulturní transformace na míru

S podporou metodiky Design Thinking začneme kulturním auditem. Sérií workshopů s leadery i zaměstnanci se propracujeme k možným směrům rozvoje. A nakonec se v postupných iteracích pustíme do implementace.

To vše připravíme na míru pro vaši firmu, podle její velikosti, struktury i aktuální atmosféry.

Mentoring při rozvoji firemní kultury

Pokud se ve vaší firmě už rozvoji firemní kultury někdo věnuje, můžeme se mu stát na této cestě parťákem.

Na pravidelných on-line setkáních se společně ponoříme do klíčových oblastí ovlivňujících firemní kulturu a společně budeme hledat cesty k jejich rozvoji i implementaci změn, které vymyslíme.

Interim Culture Ambassador

Dočasně se staneme součástí vašeho interního týmu. Budeme několik dní v týdnu pracovat přímo ve vašich kancelářích.

Pomůžeme u vás rozhýbat témata týkající se rozvoje firemní kultury v kontextu toho, čím se u vás žije.

Postupem času tuto agendu předáme, aby naše aktivní účast už nebyla potřeba.

KOMU SE SLUŽBA HODÍ

  • menším a středním firmám
  • firmám, ve kterých se nikdo naplno nevěnuje rozvoji firemní kultury
  • firmám, které vědí, že mají prostor ke zlepšení kultury a chtějí s tím něco dělat
  • firmám, kterým na svých lidech záleží

     

několikaměsíční spolupráce

audit, workshopy,
rozhovory...

online / offline

FIRMY, KTERÝM JSME JIŽ POMOHLI

Michala jsem poprosil o pomoc s restrukturalizací firmy. Měli jsme v té době poměrně nevyjasněné kompetence a zodpovědnosti lidí v týmu. Prošli jsme dlouhou cestu, při které jsme iterovali různé způsoby a nastavení firemních principů a nakonec jsme zvolili i poměrně tyrkysový přístup.

Pro mě největší přidaná hodnota práce s Michalem a Verčou bylo to, že dohromady drželi poměrně jasný harmonogram toho co se stane příště. Setup workshopů by velmi dobře připraven. Takže postupně z toho začaly vycházet jasné kroky k tomu jak bude vypadat firemní řízení.

Vratislav Zima
Co-founder & CEO, SYNETECH

MÁM ZÁJEM, OZVĚTE SE MI