Profi vedení online schůzek,
webinářů a workshopů

Předáme vašim team-leaderům
knowhow, jak vést lidi online
V remotu jsme vyrostli a šlape nám.  


Přešili jste na práci na dálku a hledáte, jak ji zefektivnit, aby přinášela radost i výsledky?


Připravujeme online konferenci pro stovky účastníků. Máme za sebou nespočet online webinářů, workshopů, meetupů a dalších akcí. O naše zkušenosti se rádi podělíme i s vámi.


VYPILUJTE SVOJE ONLINE INTERAKCE 

Vedení schůzek a dalších tipů lidských interakcí v online světě se významně liší od toho, kdy s lidmi komunikujete osobně.

Je třeba umět: 

 • naplánovat dobře program setkání
 • zvolit správné prostředí a formu
 • předcházet různým technickým nástrahám
 • nahradit neverbální komunikaci
 • pracovat s pozorností a energií lidí

SILNÉ ONLINE KOMPETENCE POTŘEBUJETE, KDYŽ...

 • vaši team leadeři byli nečekaně "hozeni do online vody" a chtějí se naučit vést své týmy na dálku efektivněji než dosud

 • máte interní školitele, kteří při přesunu svých aktivit do online světa hledají nové cesty facilitace
 • připravujete velký firemní remote meeting a chcete jím lidi nadchnout

Naučíme vás, jaké online nástroje používat a jak z nich dostat maximum!


KOMU SE HODÍ 

 • Team leaderům, kteří zlepšit fungování svých (dočasných) remote týmů
 • Interním školitelům, kteří chtějí zlepšit své online facilitační schopnosti
 • Komukoliv, koho čeká významná schůzka a chce zanechat nejlepší dojem

1/2 denní workshop / individuální 

Workshop pro skupinu / mentoring 1 : 1

Online / Offline


MÁM ZÁJEM, OZVĚTE SE MI