Digitální nástroje pro štěstí v práci

Digitální nástroje optikou pozitivní psychologie. Jak je využít pro dosažení skvělých výsledků, vztahů, růstu a zdraví?

Webinář na míru vašemu týmu.


PROČ WEBINÁŘ USPOŘÁDAT

Webinář je jedinečný tím, že propojuje know how v oblasti používání nejmodernějších digitálních nástrojů s poznatky pozitivní psychologie. 

Jaké nástroje vybrat, abychom byli efektivnější, lépe se nám spolupracovalo a byli jsme přitom spokojení? Jak najít ten správný balanc? Jak minimalizovat negativní dopady přesunu našich životů do digitálního světa a přitom z něj vytěžit maximum pro práci i osobní rozvoj? 

Webinář je rozdělen na dvě dvouhodinová online setkání. Cílem setkání je nastartovat v lidech pozitivní návyky v oblasti digitálních technologií, které podporují štěstí (nejen) v práci. 

Unikátní program vznikl původně jako workshop pro mezinárodní konference v Kodani a v Bordeaux. Až jeho on-line podoba však naplno těží z možností virtuálního světa. Účastníci tak získávají přidanou hodnotu v podobě “hands-on learning”. Nástroje si během webinářů rovnou vyzkoušejí, což velmi napomáhá procesu učení.

CO SI ÚČASTNÍCI ODNESOU

  • Poznají, jak může používání digitálních nástrojů podpořit 4 základní principy dlouhodobého budování štěstí v práci:  Výsledky, Vztahy, Osobní růst a Zdraví.

  • Vyzkouší si vybrané digitální nástroje (např. pro brainstorming či online spolupráci) na vlastní kůži a hned zjistí, jak snadno je mohou použít ve své práci.

  • Pochopí, co dělat pro prevenci negativních dopadů užívání digitálních nástrojů.

  • Nastaví si vlastní pozitivní návyky v některé z představených oblastí (Výsledky / Vztahy / Osobní růst / Zdraví) podle toho, co aktuálně nejvíc potřebují. 

  • Dostanou rozsáhlý přehled ověřených digitálních nástrojů pro další využití v práci i soukromém životě.


REFERENCE

„Praktický webinář, kde se účastníci dozví celou řadu tipů na aplikace a nástroje, které jim usnadní nejenom práci. Zároveň díky jim mohou nalézt i více vyrovnanosti, klidu a štěstí. Účastníci jsou do webináře často zapojováni, velkou část aplikací si tak mohou rovnou „osahat“. Michal zná vše do hloubky a webinářem provází velmi lidsky, přátelsky a uvolněně. Zpětná vazba od účastníků z naší společnosti byla skvělá.“

Petra Růžičková
HR Learning Specialist, T-Mobile ČR


PRO KOHO JE WEBINÁŘ URČEN

  • Zaměstnancům, kteří ke své práci často využívají digitální nástroje a chtějí být při práci s nimi produktivnější i spokojenější. 
  • Teamleaderům, hledajícím pro svůj tým efektivní cesty práce na dálku.
  • Všem, kteří se v digitálním světě pohybují čím dál více a pokouší se v něm najít optimální rovnováhu.

2 x 120 minut

12 osob

Ideálně online


LEKTOR

Michal Šrajer

V Michalovi se kloubí dvě vášně: IT a pozitivní psychologie. Michal po Matfyzu spoluzaložil Inmite - firmu zaměřenou na vývoj mobilních aplikací. Brzy do firmy začal přinášet poznatky z pozitivní psychologie a stal se vůbec prvním Chief Happiness Officerem v Česku. V roli CHO pokračoval také v Avastu, globální softwarové společnosti, která Inmite v roce 2014 koupila. Před 5 lety také spoluzaložil a dodnes organizuje největší středoevropskou konferenci o štěstí v práci - Happiness@Work.


OBJEDNÁVKA WEBINÁŘE