Pomáháme měnit svět práce.

V práci trávíme třetinu života. Je to až 80 tisíc hodin, které většina z nás stráví v práci. A často během tohoto času lidé jen čekají, až konečně bude večer / víkend / dovolená - aby mohli konečně začít žít. Cestou do práce si na sebe oblečou svou roli, ve které stráví 8 hodin. Pak roli odhodí a jsou z nich opět tátové, mámy, kamarádi... Každý den jsou ale 8 hodin někým jiným. Jen přežívají.

A to bychom rádi změnili. Řada příkladů z praxe i vědeckých studií ukazuje, že to může být úplně jinak. Že nám práce může energii dávat, ne brát. Že může být práce smysluplná a že tady můžeme budovat hluboké vztahy založené na důvěře. Ukazuje se, že pocit štěstí v práci se nevylučuje s efektivitou, právě naopak.

  • Naší misí je pomoci tomu, aby se skvělá firemní kultura stala součástí strategie firmy.
  • Pomáháme leaderům porozumět a umět použít principy happiness managementu, který je dobrý pro lidi i byznys samotný.
  • Nabízíme služby, postavené na principech štěstí v práci, které mohou pomoci s řešením aktuálních situací i dlouhodobé vize.
  • Připravili jsme nástroje, které mohou práci na budovaní skvělé firemní kultury nastartovat či podpořit.

Michal Šrajer

Michal spoluzaložil úspěšnou IT firmu Inmite a byl Chief Happiness Officer v globálním Avastu.

Vystudoval matfyz, má hluboký technický background, ale už více než 10 let se věnuje štěstí v práci. Díky tomu dokáže propojit zdánlivě neslučitelné - digitální svět a pozitivní psychologii.

Lukáš Cypra

Lukáš se 20 let pohybuje v oblasti prodeje a business developmentu. Po odchodu z korporátního světa se potkal s Michalem v Inmite, kde načichnul myšlenkami svobodných firem a štěstí v práci. Poté působil 5 let na volné noze jako konzultant a externí obchodní ředitel, jen aby zjistil, že právě u firem, které tyto principy prosazují, je mu nejlépe. Kombinace systemického koučovacího výcviku, buddhistických principů, spolupráce se sítí Red Button a opětovné setkání s Michalem  jej pak dovedla k myšlence šířit a rozvíjet principy štěstí v práci udržitelným způsobem mezi co nejvíce firem a jejich zaměstnance.

Martin Šafařík

Martin přišel ze světa inovací, které vystudoval na holandské univerzitě v Groningenu a následně rozvíjel jako konzultant ve společnosti ICG. Jeho hlavním zaměřením se stal design thinking a workshopové techniky. Relativně brzy se ukázalo, že úspěch sebelepšího inovačního procesu závisí na lidech, kteří s ním pracují a na nastavené firemní kultuře. To ho přivedlo k tématu štěstí jako vědecké disciplíny, ve které se našel a která ho nadchla. Prostřednictvím principů štěstí v práci doplněných o inovační metody se nyní snaží pomáhat firmám dosahovat lepších výsledků a zejména lidem v tom, jak a kde hledat štěstí a vnitřní klid.

Klára Škvorová

Jitka Pouzarová

Lenka Horáková