Happiness@Work
CEO Meetup #9

Setkání leaderů, pro které jsou smysl, hodnoty a lidé top prioritami.

Téma:
Jak připravit firmu na
budoucí výzvy?

26. listopadu 2021
9:00 - 13:00 h

Offline v Praze

6 000,- Kč bez DPH

max. 20 účastníků

"CEO Meetup" je především prostor k setkání a hluboké diskusi nad aktuálními tématy, která řešíte.

Setkávají se zde ředitelé, ředitelky, majitelé a majitelky středních i menších firem, pro které je společným pojítkem hodnotový přístup, zaměření na smysluplnost byznysu a vnímání lidí jako jedné z klíčových priorit.

Hlavním přínosem akce, je setkání s dalšími lídryněmi a lídry v obdobné pozici, avšak v mnohdy odlišném typu byznysu. Ukazuje se, že právě sdílení různých pohledů na podobné problémy, které ve svých firmách řešíme, přináší tu největší hodnotu. Setkáte se zde s lidmi, kteří si už prošli výzvami, jaké dnes řešíte a budete mít čas probrat vše do hloubky. Jejich příběhy a zkušenosti vás budou inspirovat na vaší další cestě.

Téma

Základní téma zpravidla určujeme jen rámcově. Konkrétní náměty ke společné diskusi vybereme až společně na místě. Podle toho, co právě vy aktuálně řešíte.

Host

Na meetup zpravidla zveme hosta, který otevře zajímavý pohled na věc, aby odstartoval přemýšlení i diskusi. Hosta pro listopadové setkání vybereme dle návrhů témat, která se nám sejdou od přihlášených účastníků a účastnic.

Diskuse

Hlavní část času během setkání věnujeme diskusi. Ta umožní sdílení pohledů, zkušeností i výzev které jsou dnes před vámi. Umožní nám také jít opravdu do hloubky, k velmi konkrétním zkušenostem a poznatkům.

S kým setkáte?

(seznam postupně doplňujeme)

Vratislav Kalenda

CEO
Applifting

Tomáš Páral

CEO a majitel
MoroSystems

Ladislav Veselý

CEO
Slevomat

Tomáš Frkal

Managing Director
Process Solutions

Eva Pavlíková

Co-Founder & CEO
Česko.Digital

Peter Fodor

Founder & CEO
AppAgent

Lukáš Strnadel

CEO
Futured

Lenka Žlebková

CEO
Prague Congress Centre

Petr Murmak

CEO
Czech Games Edition

Jan Hořejší

CEO
NetGlade

Marek Mach

Co-owner
Inventi

Pavel Pola

CEO
Etnetera Activate

Ondřej Tyl

CEO
BenefitPlus

Michal Šrajer

Partner & CHO
Happiness@Work

Lukáš Cypra

Partner Happiness@Work
CEO
Confer-O-Matic

Jak to Meetupech vypadá? Podívejte se na atmosféru jednoho z minulých setkání a kdo byli jeho účastníci na CEO Meetupu #8.