Employee Experience Design: Jak sladit očekávání nových zaměstnanců, firemní hodnoty a existující procesy

Employee Experience je jedním z nejdůležitějších témat dnešního HR. Více než 80% HR a byznys lídrů jej dává na první místo. Zmapování a redesign cesty zaměstnance za využití metod design thinkingu je klíčem ke sladění očekávání zaměstnanců, firemních hodnot (ke kterým my připojujeme principy "happy workplace") a stávajícího fungování firemních procesů

Termín konání: 12. prosince 2019
Čas: od 9:00 do 17:00
Místo konání: Praha (bude upřesněno)
Cena: 5 900,- Kč bez DPH
Kapacita: max. 15 osob
Registrace ZDE
Kontakt: enjoy@happinessatwork.cz

Štěstí v práci je ultimátní cíl, kterého chceme dosáhnout. Employee experience je způsob jak se k němu blížit.

O čem to bude?

Přesto, že výrazná většina lídrů považuje téma Employee Experience za klíčové, pouze menšina firem je přesvědčena, že ho má dobře zvládnuté (22%) nebo je na něj připravena (36%). 

Pojďte to změnit. Není větší frustrace, než když kvalitní zaměstnance najdete, získáte a v krátké době ztratíte právě proto, že jejich očekávání se nepotká s realitou = zkušeností.

Získávání a péče o zákazníky je v tomto přístupu napřed a již řadu let existují metody poznávání a mapování jejich potřeb, následovaná tvorbou "zákaznické cesty" či "customer experience".

Tento trend před několika lety dorazil i do oblasti HR, péče o zaměstnance. Není třeba objevovat kolo - metody, fungující vůči zákazníkům je možné úspěšně používat také směrem k zaměstnancům.

Pojďte se naučit budovat employee experience řízeně, v souladu s firemní vizí a hodnotami - naučte se principy design thinkingu, kontinuálního procesu inovací a best practices z jiných firem.

Tato metoda velmi přirozeně vede k zapojení i dalších částí firmy do tématu, na které bývá HR většinou samo.

Co si odnesete?

Během workshopu projdeme celým design thinking procesem. Zaměříme se na identifikování tématu pomocí mapování části cesty zaměstnance, sběr a analýzu informací o jeho/jejích potřebách, ideační fázi, kde budete pomocí kreativních technik vymýšlet konkrétní návrhy řešení a nebude chybět ani vytváření hrubých prototypů.

Employee experience vám pomůže vcítit se snáze do potřeb zaměstnanců. Pomocí strukturovaného procesu budeme hledat potenciální body zlepšení, které vedou ke šťastnějším zaměstnancům a všem benefitům, které s tím souvisí. 

  • Lepší přehled o tom co je Employee Experience. PROČ je to důležité a JAK to zlepšit
  • Uvedení do metodologie Design Thinking
  • Návod jak vytvořit "persony" 
  • Mapování cesty zaměstnance - populární nástroj, který vám přinese ukáže přehled interakcí mezi vaší firmou a zaměstnancem
  • Sadu konkrétních "touchpointů" 
  • Praktické příklady z českých i světových firem

Pro koho?

Primárně pro HR manažery, HR Business Partnery, Onboarding & Recruitment manažery a specialisty + pro všechny ostatní, kdo chtějí vytvářet pro své kolegy lepší Employee Experience.

Programem vás provedou:

Martin Šafařík

Propagátor principů štěstí v práci s důrazem na jejich skutečné využití a implementaci ve firmách

Martin přišel ze světa inovací, které vystudoval na holandské univerzitě v Groningenu a následně rozvíjel jako konzultant ve společnosti ICG. Jeho hlavním zaměřením se stal design thinking a workshopové techniky. Relativně brzy se ukázalo, že úspěch sebelepšího inovačního procesu závisí na lidech, kteří s ním pracují a na nastavené firemní kultuře. To ho přivedlo k tématu štěstí jako vědecké disciplíny, ve které se našel a která ho nadchla. Prostřednictvím principů štěstí v práci doplněných o inovační metody se nyní snaží pomáhat firmám dosahovat lepších výsledků a zejména lidem v tom, jak a kde hledat štěstí a vnitřní klid.

Lukáš Cypra

Propojovatel výkonnosti a lidskosti ve firemním prostředí s využitím principů štěstí v práci

Lukáš se 20 let pohybuje v oblasti prodeje a business developmentu, posledních několik let s přesahem do oblasti firemních kultur. Po odchodu z korporátního světa strávil chvíli v Inmite, kde načichnul myšlenkami svobodných firem a štěstí v práci. Poté působil 5 let na volné noze jako konzultant a externí obchodní ředitel, jen aby zjistil, že právě u firem, které tyto principy prosazují, je mu nejlépe. Kombinace systemického koučovacího výcviku, buddhistických principů, spolupráce se sítí Red Button a opětovné setkání s Michalem Šrajerem jej pak dovedla k myšlence šířit a rozvíjet principy štěstí v práci udržitelným způsobem mezi co nejvíce firem a jejich zaměstnance.