Mindfulness - rozvoj bdělé pozornosti

Jednoduchá cvičení mysli, která při pravidelném opakování dokáží “předrátovat mozek”, abychom lépe zvládali náročné situace a stres.


PROČ ROZVÍJET MINDFULNESS

Mindfulness je dovednost, která se ve firmách skloňuje poslední roky stále častěji. Schopnost rychle přepínat focus mezi úkoly, odolnost vůči stresu a bdělá pozornost, která podporuje flexibilitu a vědomější rozhodování v rychle se měnícím světě. 

S příchodem koronaviru vyvstala potřeba této dovednosti v celé své kráse. Kdo se mindfulness věnoval dříve, zvládá dnešní situaci s daleko větším přehledem. Proč? Protože o tom rozvíjení všímavosti je. 

Být si vědom toho, co se právě děje ve mně i kolem mně a udržovat si od toho zdravý odstup. Tím se nám otevírá možnost nereagovat na náročné situace automatickou nevědomou reakcí “útok”, “ustrnutí” nebo “útěk”, ale plně aktivovat svůj potenciál k jejich zvládnutí. 

Mindfulness se ale nedá naučit za den. Sval všímavosti je potřeba trénovat stejně jako jiné svaly. Aktivity, na které opakovaně zaměřujeme pozornost (= trénujeme je), se pro nás stávají přirozenější a jdou nám. Stávají se naším zvykem. A my díky tomu mistry dané aktivity. Hrát na klavír, programovat, nebo třeba zachovat si klidnou hlavu, když všichni kolem šílí.

POPIS PROGRAMU

Program vychází z ověřených technik celosvětově známého kurzu MBSR (Mindfulness-based Stress Reduction), z nejnovějších poznatků neurovědy o fungování lidského mozku a je přizpůsoben na míru firemnímu prostředí. 

Trénink je zaměřen na rozvíjení dvou klíčových aspektů mysli: “awareness” (uvědomování si) a “focus” (soustředění). Trénuje se při něm práce s myšlenkami, emocemi, signály těla a dechem. Součástí jsou i prvky “mindful communication” jako například bdělé naslouchání pro lepší spolupráci. 

Důraz na jednotlivé techniky i délka kurzu závisí na potřebách klienta. Každá firma je jiná, funguje v jiném oboru a její zaměstnanci aktuálně procházejí jinými situacemi. 

Programem vás provede zkušená lektorka mindfulness a Mindfulness-Based Stress Reduction kurzů s certifikací “Qualified MBSR Teacher”, která má 15 let zkušeností z byznysového světa.


CO SI ODNESU

 • Seznámí se s technikami práce s myšlenkami, emocemi a signály těla
 • Pochopí, jak neposedná je mysl a že se s tím dá něco dělat
 • Naučí se používat “kotvy k přítomnosti”, aby lépe zvládali náročné situace
 • Posílí schopnost soustředit se, aby se jim lépe pracovalo
 • Potrénují bdělé naslouchání, aby příště opravdu slyšeli, co jim druhý říká
 • Rozvinou svoji empatii, aby nejen se navzájem nejen slyšeli, ale také chápali.

PRO KOHO JE WORKSHOP URČEN

 • zaměstnancům, kteří chtějí posílit schopnost soustředit se a zvládat náročné situace 
 • manažerům, kteří chtějí být leadery a nejen manažery

14 účastníků


ČASOVÁ NÁROČNOST

 • Program je doporučený jako dlouhodobý. 

 • Raději čtyři dvouhodinová setkání během měsíce než celodenní školení, které si lidi užijí, ale druhý den jako by nebylo. 

 • Délka jednotlivých setkání i celého kurzu je uzpůsobená na míru klientovi. 

 • Většinou se začíná úvodním workshopem, na který navazují pravidelná setkání za jeden až dva týdny a drobná individuální praxe mezi nimi.


LEKTOR

Jitka Pouzarová

Jitka je kvalifikovanou lektorkou mindfulness a MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction). Nejdříve získala certifikát “Mindfulness Teacher” a následně “Qualified MBSR Teacher” při Mindful Academy Solterreno (Španělsko). Je absolventkou kurzu Mindful Communication při Mindful Schools (USA). V Česku absolvovala 8týdenní kurzy mindfulness a mindfulness pro pokročilé. 

Osobní meditační praxi se věnuje od roku 2012. Prošla náročnými retreaty v Nepálu, Thajsku, Barmě a na Srí Lance, které někdy sice hodně “bolely”, ale také ji hodně posunuly v pochopení potenciálu mysli. Působí také jako employer branding konzultant. V roce 2018 získala cenu Recruitment Academy Awards za 3. nejlepší pracovní inzerát roku. A vtip roku? Ten inzerát napsala na svou vlastní pozici, aby měla více času na mindfulness. ;)
Díky svým zkušenostem z marketingu a employer brandingu se zaměřuje na využití mindfulness ve firemním prostředí. Jak může rozvoj bdělé pozornosti pomáhat vytvořit takovou firemní kulturu, na kterou se stojí fronta.  

cz.linkedin.com/in/jitkapouzarova


OZVĚTE SE NÁM!